Protetyka - Twój dentysta Kraków
Zadzwoń i umów się na wizytę !

12 262 96 13

Protetyka

Korona protetyczna

dobry dentysta krakówKorona protetyczna -gotowy element odbudowujący zniszczonego pojedynczego zęba osadzony na cemencie na stałe na kikucie własnego zęba lub na implancie. Jest więc protezą stałą. Posiada kształt i kolor prawdziwego zęba. Najczęściej wykonana jest z metalowej podbudowy dającej mechaniczną wytrzymałość, szczelnie dopasowanej do kikuta zęba, która następnie pokrywana jest warstwą porcelany dającej efekt kosmetyczny. Takie korony bardzo dobrze sprawdzają się w bocznych odcinkach z uwagi na dużą wytrzymałość mechaniczną oraz dobrą estetykę.

Gabinet na saskiejKorona może być wykonana również wyłącznie z ceramiki lub ceramiki na podbudowie cyrkonowej. Takie prace są wyjątkowo estetyczne, trudne do odróżnienia od naturalnych zębów. Wskazane są szczególnie w odcinku przednim, chociaż te na podbudowie cyrkonowej z powodzeniem stosowane są również w odcinkach bocznych nawet przy budowie mostów. Ząb odbudowywany koroną musi zostać oszlifowany z wysokości oraz obwodu na taką grubość jaką ma przy szyjce, tak aby korona posiadająca odpowiednią grubość dała się szczelnie wprowadzić na kikuta i nie przeszkadzała w zgryzie. Zęba można oszlifować metodą bezschodkową -tak że część koronowa przechodzi gładko lub pod kątem w część korzeniową zęba. Takie rozwiązanie zapewnia optymalną szczelność przyszłej korony nawet przy niewielkich niedokładnościach. Drugim sposobem jest oszlifowanie ze schodkiem którego kształt uzależniony jest od materiału z którego wykonana będzie korona. Schodek znajdujący się na granicy części koronowej i korzeniowej wypreparowany wokół całego obwodu zapewnia miejsce dla grubszej warstwy porcelany co poprawia estetykę w koronach metalowych licowanych porcelaną, a jest niezbędne przy koronach całoceramicznych. Zaletą koron protetycznych jest ich estetyka oraz trwałość.

Most protetyczny

rentgen zębów krakówMost protetyczny- jest również protezą stałą. Wykonuje się w przypadku braku jednego lub więcej zębów w łuku, przy zachowanych zębach okalających lukę. W tym celu szlifuje się zęby okalające lukę które teraz będą stanowiły filary mostu, w sposób identyczny jak przy koronach protetycznych. Technik w laboratorium wykonuje korony na oszlifowane zęby które zblokowane są ze sobą za pośrednictwem przęsła mostu odbudowującego utracony ząb. Pomiędzy dziąsłem w miejsctwojdentystau utraconego zęba a przęsłem mostu zachowana zostaje włosowata przestrzeń ułatwiająca higienę a nie zaburzająca estetyki. Wadą tej metody jest konieczność oszlifowania często zdrowych zębów filarowych. Zaletą trwałość, komfort użytkowania oraz dobry efekt estetyczny.

Most adhezyjny

Most adhezyjny jest to most który nie wymaga szlifowania zębów filarowych. Do przęsła mostu obustronnie doczepione są skrzydełka które płaszczyznowo przylegają do podniebiennej powierzchni zębów okalających lukę. Skrzydełka te są przyklejane do niewidocznej powierzchni zębów sąsiednich materiałem podobnym do tych stosowanych do wypełnień-kompozytem. Zaletą tego rozwiązania jest dobra estetyka i nieinwazyjne postępowanie. Wada niestety mała wytrzymałość mechaniczna.

Wkład koronoy

Wkład koronoy (inlay, olany) - w przypadku zniszczenia korony przy zachowanych przynajmniej częściowo ścianach zęba wykonuje się laboratoryjnie uzupełnienie w kształcie „dużej plomby” które cementuje się w ubytku. Zaletą jest możliwość dokładnego odtworzenia kształtu zęba a więc punktu stycznego, okluzji i artykulacji, okolicy dodziąsłowej w warunkach gdy wykonanie zwykłego wypełnienia z przyczyn obiektywnych przekracza już możliwości pracy w ustach pacjenta np.brak punktów stycznych, ubytek poddziąsłowy, trudno dostępny, rozległy. Może być wykonany z kompozytu lub bardziej estetycznej i twardszej ceramiki

Wkład koronowo-korzeniowy

Wkład koronowo-korzeniowy - stosujemy tam gdzie zniszczenie korony zęba uniemożliwia już odbudowę korona lub wkładem koronowym a dysponujemy prawidłowo przeleczonym kanałowo korzeniem. Jest to metalowy indywidualnie odlewany element którego część koronowa w kształcie kikuta zęba stanowi bezpośrednio filar dla korony protetycznej a część korzeniowa w kształcie długiego sztyftu jest cementowana w kanale korzenia. Jest to solidna i mocna konstrukcja zapewniająca dobre utrzymanie przyszłej korony bez ryzyka złamania.

Proteza akrylowa

Proteza akrylowa- jest protezą ruchomą, a więc taką która do zabiegów higienicznych jest wyjmowana przez pacjenta z ust. Wskazaniem do wykonania tej protezy jest bezzębie lub braki skrzydłowe, a więc takie gdzie nie ma zębów okalających lukę przynajmniej z jednej strony. Proteza taka posiada akrylową(w kolorze dziąsła) płytę przenosząca siły żucia na błonę śluzową: większą w protezie górnej którą górna proteza przysysa się do podniebienia, znacznie zredukowaną w protezie dolnej w kształcie siodła, klamry za pośrednictwem których proteza utrzymuje się na zębach pacjenta oraz oczywiście sztuczne zęby. Proteza taka jest proteza osiadająca tzn z czasem wraz z zanikiem wyrostków zębodołowych szczęk przestaje pasować do podłoża i wymaga wymiany. Wadą tego typu protez jest ponadto mała wytrzymałość mechaniczna, niska estetyka przy widocznych klamrach, niski komfort użykowania ze względu na złe utrzymanie protezy szczególnie w bezzębnej żuchwie. Siły żucia przenoszone są wyłącznie na błonę śluzową co powoduje uraz mechaniczny, wymaga adaptacji pacjenta, powoduje szybszy zanik tkanek podłoża. Zaletą jest niska cena. W bezzębiu jest jedyna możliwością rehabilitacji protetycznej pacjenta bez użycia implantów.

Proteza nylonwa

Proteza nylonowa wykonana jest w całości łącznie z klamrami z tworzywa sztucznego bardziej elastycznego niż akryl, z tego względu nie może być wykorzystana jako proteza całkowita, jest natomiast bardziej estetyczna(klamry są niewidoczne) oraz łatwiejsza do adaptacji. Posiada jednak wszystkie wady protez osiadających wymienione wyżej.

Proteza szkieletowa

Proteza szkieletowa również jest protezą ruchomą. Z uwagi jednak na metalowy szkielet zatopiony w akrylu wspierający się systemem cierni i klamer na własnych zębach proteza ta przenosi siły żucia łącznie na błone sluzową oraz na własne zęby pacjenta. Zaletą tej protezy jest znacznie mniejsze tempo zaniku tkanek podłoża, wyraźnie większy w porównaniu z protezą akrylowa komfort użytkowania, korzystniejsze rozłożenie sił zucia, pewne utrzymanie protezy, trwałość konstrukcji. Wadą jest niska estetyka-widoczne klamry i ciernie, zwykle brak możliwości dostawienia zęba do protezy w przyszłości.

Systemy bezklamrowe

Systemy bezklamrowe- poprawiaja estetykę oraz utrzymanie ww protez. Należą do nich m.in. teleskopy, zatrzaski, zasuwy, belki. Zatrzask to kulka zamocowana na korzeniu pozostawionego zęba lub implancie. W protezie ruchomej od spodu w miejscu odpowiadającym kulce zamontowana jest jej matryca. Przy wprowadzaniu protezy wyczualne jest wyraźne kliknięcie i proteza pewnie utrzymuje się na podłożu bez klamry! Belka to metalowa prosta szyna łącząca dwa filary, najczęściej 2 implanty w przednim odcinku. W protezie od spodu znajduje się podłużny prefabrykowany element na przekroju w kształcie siodła zamontowany równolegle do przebiegu belki. Przy wprowadzaniu protezy na podłoże element ten wspiera się na belce zabezpieczając protezę przed ruchami w trzech kierunkach oraz przenosi częściowo siły żucia na filary. Teleskop to metalowa korona tzw.pierwotna w kształcie walca osadzona na stałe na własnym zębie lub implancie. W protezie od spodu zamontowana jest tuleja-korona wtórna w którą jak w teleskopie wsuwa się korona pierwotna podczas wprowadzania protezy na podłoże. Pewna stabilizacja protezy we wszystkich płaszczyznach.

Proteza overdenture

Proteza overdenture- w przypadku stosowania protez ruchomych istnieje możliwość wykorzystania uzębienia resztkowego,nawet samych korzeni zębów do podparcia protezy. Po odpowiednim przygotowaniu kikutów nowa protez w całości je pokrywa. Zaletą takiego postępowania jest utrzymanie wysokości wyrostka zębodołowego, czyli brak zaniku kości jaki wystąpiłby po usunięciu tych zębów, rozłożenie sił żucia pomiędzy błonę śluzową i uzębienie resztkowe a co za tym idzie poprawa utrzymania protezy i komfortu użytkowania.