Komunikaty

KOMUNIKAT CoViD-19

Szanowni Pacjenci,

Uprzejmie informujemy, że od dnia  21.04.2020r. stopniowo wznawiamy działalność naszego Gabinetu.
 
 W związku z tym wprowadziliśmy  procedury  bezpieczeństwa, które będą obowiązywały w naszym gabinecie.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi i ich zastosowanie:
 
 1. Umawianie wizyt tylko i wyłącznie telefonicznie – 533-619-609 lub 122629613 (UWAGA !!!! NIE UMAWIAMY WIZYT OSOBIŚCIE W GABINECIE !)

 1. Wyznaczenie terminu wizyty będzie poprzedzone telefonicznym wywiadem stanu zdrowia oraz wywiadem epidemiologicznym. W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby najbardziej potrzebujące i cierpiące, do usuniecia zęba lub leczenia kanałowego, a w miarę wolnych terminów i znoszenia zaostrzeń także do leczenia zachowawczego i protetycznego.
 2. Przychodzenie na wizytę na wyznaczona godzinę – NIE WCZEŚNIEJ.
 3. Przychodzeniebez osób towarzyszących.
 4. W przypadku wizyt dzieci prosimy o przyjście z jednym opiekunem.
 5. Nie witamy się uściskiem ręki.  🙁
 6. Po wejściu do gabinetu  wymagana jest dezynfekcja dłoni – dozownik z płynem do dezynfekcji jest dostępny w poczekalni na stoliku – dozowanie środka następuje automatycznie, wystarczy podstawić ręce.
 7. Przed wizytą zostanie Państwu zmierzona  temperatura oraz zostanie ponownie zebrany wywiad epidemiologiczny w formie pisemnej.
 8. W przypadku braku zauważalnych przeciwwskazań udzielona zostanie pomoc lekarska stomatologiczna.
 9. Personel przed Państwa wejściem do gabinetu przebierze się w fartuch jednorazowy z długim rękawem lub kombinezon, czepek,  maseczkę FFP2 lub FFP3, gogle/okulary z przyłbicą,  rękawiczki jednorazowe.
 10. Przed wizytą zostaną Państwo poproszeni o przepłukanie ust  płynem dezynfekujcym.
 11. Będziemy starali się w jak najmniejszym zakresie używać turbiny lub innych urządzeń generujących powstawanie aerozolu wodno-powietrznego. 
 12. Możliwe że praca będzie odbywała się z użyciem koferdamu (specjalnej gumy rozpiętej na ramce zakłdanej na leczony ząb aby odizolować się od środowiska jamy utnej)
 13. W miare możliwości prosimy o płatność kartą, ale gotówka też będzie przyjmowana.
 14. Po wizycie jak najszybciej opuszczamy gabinet aby wydłużyć czas dezynfekcji przed kolejnym pacjentem (pomyślmy o innych), nie żegnamy się uściskiem ręki. 
 15. Po wyjściu z gabinetu umyj lub zdezynfekuj ręce.
 16. Wydłużamy przerwy pomiędzy wizytami. Umawiamy pacjentów co najmniej co 1 godzinę. Po każdej wizycie przeprowadzana jest dokładna dezynfekcja całego gabinetu środkami do szybkiej dezynfekcji powierzchni, wraz z użyciem  lampy UVC oraz dodatkowym wietrzeniem. Ponadto cały czas pracuje dodatkowa wentylacja i oczyszczacz powietrza.
 17. Rutynowo, jak zawsze, po każdej wizycie przeprowadzona zostaje sterylizacja wszystkich narzędzi oraz końcówek (mikrosilnik, turbina, dmuchawka) w autoklawie.
 18. W poczekalni  prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni, klamek, uchwytów, długopisów i  siedzisk.
 19. Z powodu znacznego podwyższenia kosztów działalności spowodowanego wzrostem cen materiałów jednorazowych oraz dezynfekcyjnych a także wdrożeniem dodatkowych, czasochłonnych procedur zmuszeni jesteśmy wprowadzić nowy cennik, który obowiązywć będzie od 01.07.2020r.

Troszcząc się o Państwa bezpieczeństwo, jak i bezpieczeństwo naszych pracowników i ich rodzin, dokładamy wszelkich starań aby zminimalizować ryzyko transmisji wirusa.
 Dziękujemy za zrozumienie. 

RODO

Szanowni Państwo, od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez naszą placówkę leczniczą Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień, a Państwa dane osobowe są u nas przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami poniższej ”klauzuli informacyjnej”:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FORTUNA- SŁONKA, JABŁOŃSKI I PARTNERZY- LEKARZE DENTYŚCI ul. ŁASZKIEWICZA 4/2U , 31-445 KRAKÓW.

2) inspektorem ochrony danych w PL jest Pani Anna Sotwin, tel.: 506-084-700, annasotwin.iod@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. a) na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
 2. b) w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

5) w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: a) na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz b) w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,

6) w przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

9) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

11) podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe, 12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

W zakresie określonym w pkt. 9) żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: annasotwin.iod@gmail.com, pawel.jablonski@onet.eu lub pisemne na adres : FORTUNA- SŁONKA, JABŁOŃSKI I PARTNERZY- LEKARZE DENTYŚCI ul. ŁASZKIEWICZA 4/2U ,  31-445 KRAKÓW.

KOMUNIKAT RTG

Kraków, 1.02.2022r.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatu rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2021, poz. 1941.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:
Fortuna- Słonka, Jabłoński i Partnerzy
Lekarze Dentyści z Siedzibą w Krakowie
ul. Płk. Pil. Stefana Łaszkiewicza 4/U2
31-445 Kraków

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:
1) uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.
2) uruchamianiu medycznej pracowni rentgenowskiej.
Działalność prowadzona jest na podstawie zezwoleń wydanych przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: nr 1/107.2021 i 2/116/2021 z 6.8.2021 r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Przeprowadzone pomiary rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg, potwierdziły, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Bądźmy w kontakcie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://www.twojdentysta.org.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Fortuna-Słonka, Jabłoński i partnerzy-lekarze dentyści z siedzibą w Krakowie, ul. Łaszkiewicza 4/U2, 31-445 Kraków, Tel. 12 262-9 13, NIP 679-28-24-150, KRS 0000868202
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: gabinetfortunajabblonski@gmail.com
 4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w celu obsługi rejestracji przez udostępniony na stronie formularz do  bezpośredniej rejestracji – Dr100.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: …………………..pl
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: ………nazwa firmy …………NIP …………..REGON ……………..
 3. Pod adresem https://………………..pl/ możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.

4. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych [RODO] z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Fortuna-Słonka, Jabłoński i partnerzy-lekarze dentyści z siedzibą w Krakowie, ul. Łaszkiewicza 4/U2, 31-445 Kraków, Tel. 12 262-9 13, NIP 679-28-24-150, KRS 0000868202
 2. Wszelkie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować mailowo na adres: gabinetfortunajablonski@gmail.com lub listownie na adres korespondencyjny administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 1. Art. 6 ust.1 lit a RODO , tj. na podstawie zgody
 2. Art. 6 ust.1 lit c RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze, 
 3. Art. 9 ust. 2 lit h, tj.przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia opieki zdrowotnej,
 4. Art.23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
 1. zapewnienia profilaktyki i opieki zdrowotnej, właściwej diagnozy, udokumentowania stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych. W ramach tych czynności będą gromadzone także informacje medyczne w celu objęcia pacjenta właściwym leczeniem i systematyzowania informacji medycznej.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane:
 1. w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych, a w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 2. w art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych,
 3. dostawcom usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług techniki stomatologicznej oraz współpracującym podmiotom ortodontycznym ( na podstawie zawartych umów o powierzeniu danych), firmom kurierskim i pocztowym),
 4. dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających administratora  w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 5. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta,
 6. w przypadkach rozliczenia świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa
  w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych, tj  co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe, 
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

5. Informacje w formularzu

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi rejestracji na wizytę do wybranego lekarza stomatologa.  Opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

7. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: 

Urządzenia mobilne: